Fenomenologie vnímání a ontologie světa

Filosofie Merleau-Pontyho

Publikace

Knihy

  nahled knihy
 • Jakub Čapek, Maurice Merleau-Ponty. Myslet podle vnímání, monografie, FILOSOFIA, Praha 2012, ISBN 978-80-7007-379-7, 360 s.
  ikona knizky
 • Josef Fulka, Alena Tesková (edice a překlad), Merleau-Ponty: založení a podstata, OIKOYMENH, Praha 2011, 222 stran, ISBN 978-80-7298-458-9

Studie a kapitoly v knihách

 • Jakub Čapek, Umělecké vyjádření jako paradigma promluvy. Merleau-Pontyho fenomenologie řeči, in: M. Vrabec, Filosofické reflexe umění, Togga, Praha 2010, str. 227-249, ISBN 978-80-87258-42-2.
  ikona knizky
 • Jakub Čapek, Princip nedostatečného důvodu : Merleau-Ponty a teorie motivace, in: Filozofie Dnes, ISSN 1804-0969, roč. 2/2010, č. 1, str. 5-19.
  Online: http://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php?journal=hen&page=article&op=view&path%5B%5D=29
 • Jakub Čapek, Mít tělo a být tělem : Analýza těla v Merleau-Pontyho Fenomenologii vnímání. In: Filosofický časopis 2011/7, str. 99-114.
 • Jakub Čapek, Percevoir c’est sentir. Merleau-Ponty et Herder. In: Thinking in Dialogue with Humanities. Paths into the Phenomenology of Merleau-Ponty, ed. by K. Novotný et al., Zeta Books 2010, str. 43-58.
 • Ondřej Švec, Role přirozeného světa ve fenomenologické teorii vědy, in: Spor o přirozený svět Praha, Filosofia, 2010, str. 85-105, ISBN 978-80-7007-317-9
 • Ondřej Švec, „La fragilité de la démocratie face au défi de la technique“ kapitola v knize, In: Annales bergsonniennes: Bergson et la politique. De Jaurès à aujourd'hui, PUF, 2012, ISBN: 2130586732, str. 297-310.
 • Josef Fulka, Subjekt jako infans. In: Filosofický časopis 2011/7, str. 167 – 182.
 • Alena Tesková, Umělecké dílo jako překlad knihy přírody. In: Svět literatury 2011/44, str. 5–24.
 • Jan Halák, Viditelnost jako původní danost. K ústřednímu významovému okruhu Merleau-Pontyho filosofie. In: Filosofický časopis 2012/5
 • Alena Tesková, Paměť, zapomínání a časová diskontinuita. In: Historie a paměť, vyd. Martina Poliaková, Nakladatelství FFUK, Praha 2013.

Recenze a kritické studie

 • Josef Fulka, Subjekt, touha a život (ke dvěma posledním knihám Renauda Barbarase), in: Filosofický časopis 2009/6, roč. 57, ISSN 1831, str. 893-907.
 • Josef Fulka, Annabelle Dufourcq: La dimension imaginaire du réel dans la philosophie de Husserl (kritická studie). In: Chiasmi international 13, Vrin/Mimesis 2011, str. 557 – 562.
 • Josef Fulka, Ke knize Étienne Bimbeneta „L’Animal que je ne suis plus“ (kritická studie). In: Filosofický časopis, ročník 60, 2012/5, s. 753-767.
 • Ondřej Švec, recenze na Fenomenologické spisy Jana Patočky „Actualité de la bibliographie sur Jan Patočka: Fenomenologické spisy II“ in: Les Etudes philosophiques, n° 98, 2011/3, Paris, PUF, str. 421-424.
  ikona knihy

Překlady

 • nahled knihy Jan Halák, překlad a vydání knihy: M. Merleau-Ponty, Primát vnímání a jeho filosofické důsledky, nakl. Togga 2011.
  ikona knihy
 • Jakub Čapek, Překlad: Merleau-Ponty - Vnímaný svět (I. část), in: K. Novotný, Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii, Mervart, Praha 2010, str. 37-83, ISBN 978-80-87378-24-3.
 • Ondřej Švec (překlad): M. Henry, Neintencionální fenomenologie: úkol pro příští fenomenologii, in: K. Novotný, Co je fenomén? Husserl a fenomenologie ve Francii, Mervart, Praha 2010, str. 111-126, ISBN 978-80-87378-24-3.
 • Ondřej Švec (překlad): J.-F. Courtine, Nejvlastnější možnost fenomenologie, in: Myšlení Jana Patočky očima současné fenomenologie, Praha, Filosofia, 2010, str. 225-246, ISBN: 978-80-7007-311-7.
 • Ondřej Švec (překlad): D. Jervolino, Hledání filosofie překladu inspirované četbou Jana Patočky, in: Myšlení Jana Patočky očima současné fenomenologie, Praha, Filosofia, 2010, str. 101-115. ISBN: 978-80-7007-311-7
 • Josef Fulka (překlad): Marc Richir, "Podstaty a „názor“ podstat u pozdního Merleau-Pontyho, FILOSOFIA, Parva Philosophica, Praha 2010, 64 stran, 978-80-7007-344-5.
 • Josef Fulka (překlad): P. Rodrigo, Jevení a okrasa: tělesnost a animalita u Merleau-Pontyho a Deleuze, in: Filosofický časopis 1/2010, str. 9 – 22.


(c) obsah: Jakub Capek, webmaster: Helena a Jakub Jurovi, Praha 2011