Fenomenologie vnímání a ontologie světa

Filosofie Merleau-Pontyho

Badatelé

doc. Jakub Čapek, Ph.D., hlavní řešitel

Přednáší filosofii na Ústavu filosofie a religionistiky, FFUK. V roce 2001 získal doktorát filosofie na Pařížské univerzitě Paris-X Nanterre a na FFUK Praha, habilitace na FFUK v r. 2010 s prací Action et situation. Le sens du possible entre phénoménologie et herméneutique (Olms 2010 – odkaz: http://www.olms.com/artikel_15527.ahtml ). Překládá filosofické texty z němčiny a francouzštiny, organizoval konference Bergson a fenomenologie (2002), na níž R. Barbaras přednesl jednu z prvních verzí své práce Vie et intentionnalité, dále spolupořádal letní univerzitu Action (2004) a na podzim 2008 konferenci Die hermeneutische Idee des Erkennens

Osobní stránky zde: http://ufar.ff.cuni.cz/8/doc-jakub-capek-phd

Josef Fulka, Ph.D.

Je autorem řady textů o francouzské filosofii 20. století, z francouzštiny přeložil řadu knih, mimo jiné všechny česky vydané práce R. Barbarase (Barbaras 1994, 1998, 2005). Zná velmi dobře francouzské myšlení, které s Merleau-Pontym sdílelo podobnou intelektuální situaci (M. Foucault, J. Derrida), podílí se na překladu Merleau-Pontyho knihy Struktura chování (pod vedením J. Pechara).

Ondřej Švec, Ph.D.

Obhájil disertaci La phénomenologie de l'affectivité (2006, ENS Lyon a FFUK, Praha) a nyní pracuje v Archívu Jana Patočky jako editor fenomenologických textů Patočkových Sebraných spisů. Přeložil řadu filosofických textů z francouzštiny (např. R. Descartes, Vášně duše, Praha 2002, spolupráce na překladu H. Bergson, Myšlení a pohyb, Praha 2002).

Osobní stránky zde: http://lms.ff.uhk.cz/lide.php?svec

Mgr. Jan Halák

Pracuje na disertační práci pod dvojím vedením (en cotutelle) na FFUK a v Université Paris-I Sorbonne (pod vedením R. Barbarase). Tématem je právě filosofie Merleau-Pontyho (název disertace: L'Etre vertical et la simultanéité de l'incompossible dans la philosophie de M. Merleau-Ponty). Jako odborný redaktor se podílel na překladu knihy P. Ricoeur, Čas a vyprávění III, Praha 2008.

Alena Tesková, Bc.

Dokončuje magisterskou práci věnovanou soudobé francouzské filosofii a připravuje se na práci doktorskou. Překladatelsky se podílela na vydání práce Filosofie jednání (vyd. Ondřej Švec, Praha 2005).(c) obsah: Jakub Capek, webmaster: Helena a Jakub Jurovi, Praha 2011