Fenomenologie vnímání a ontologie světa

Filosofie Merleau-Pontyho

Aktualita

Právě vyšla nová kniha Jakuba Čapka Maurice Merleau-Ponty. Myslet podle vnímání

Základní popis badatelského projektu

S fenomenologickou filosofií bývají zpravidla - a v českém myšlenkovém prostředí obzvláště - spojována jména E. Husserla a M. Heideggera. Merleau-Pontyho svébytná fenomenologie je však v některých ohledech pro současné myšlení mnohem větší inspirací. Například současné experimentální vědy si Merleau-Pontyho koncepce vnímání všímají mnohem více než jakýchkoli jiných fenomenologických koncepcí. Podobně živě je Merleau-Pontyho analýza vnímání diskutována i v analytické filosofii. Klíčovým motivem této verze fenomenologie je motiv tělesnosti, který se odráží v originálním pojetí subjektu, pravdy a času. Náš projekt se pokusí:

  1. Podpořit recepci díla Merleau-Pontyho v Čechách.
  2. Soustředit na klíčová témata, která jsou v souvislosti s Merleau-Pontym rozvíjena v mezinárodní diskusi (vztah vnímání a života, otázka dějinného původu pravdy, vztah mezi fenomenologií a ontologií).
  3. Ukázat na vnitřní spjatost myšlení Merleau-Pontyho a Jana Patočky.

Popis projektu na stránkách RVVI

http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=IAA901010907(c) obsah: Jakub Capek, webmaster: Helena a Jakub Jurovi, Praha 2011